de Influate methode

In een ideale samenwerking gaan dingen als vanzelf. Mensen weten wat anderen nodig hebben, kennen elkaars kwaliteiten en vertrouwen op ideeën én kritiek.

Onze partner Influate begeleidt organisaties bij hun streven naar zo’n ideale samenwerking.

Het verbeteren van de samenwerking heeft soms snelheid nodig, of daadkracht, en op andere momenten rust of contemplatie. Soms zijn rationele argumenten nodig, soms emotionele impact om de betrokkenheid te vergroten. Het regisseren van zo’n proces is de expertise van Influate. Of het nu gaat om een losse interventie als bijvoorbeeld een Brainstormsessie 2.0, of om een verandertraject waarin houding & gedrag de sleutel vormt.

Wat zijn Shakers?

Shakers zijn series van korte, prikkelende vragen om een groep mensen zich individueel te laten uitspreken en inzage te krijgen in hun gebundelde antwoorden

Lees: wat zijn Shakers?
Bekijk: Shaker demo
Doe: mee aan een Shaker

Influate methode – manage de dynamiek van een veranderproces

De Influate methode maakt het mogelijk om de invloed van mensen in je organisatie eenvoudig te vergroten. Hoe meer invloed mensen hebben, hoe meer ze betrokken ‘eigenaren’ zijn van de organisatie. Bovendien scherp je doelstellingen aan naar een realiseerbare toekomst. Deze combinatie leidt tot betere overall prestaties van je organisatie.

De visie en doelstellingen van de organisatie zijn meestal in grote lijnen duidelijk. Maar hoe kom je daar? Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen helder en concreet kan aangeven wat er gedaan moet worden, maar ook dat de medewerkers dit kunnen én willen uitvoeren?

1 – Shaking – willingness to change

Om de ‘willingness to change’ van de mensen te vergroten, om ze direct te betrekken, is het verstandig ze al in de ideeën fase te betrekken. Dat kan door de doelgroep te ‘shaken’.
Hoe? Door bijvoorbeeld Shakers in te zetten. De Shakers zijn fun, prikkelen de nieuwsgierigheid en stellen vragen die gerelateerd zijn aan de visie en doelstellingen van de organisatie. Bevraag en betrek de mensen direct, individueel en onafhankelijk over (hun) ideeën voor verbetering van de organisatie.

Agree on the question, not the answers

Binnen het kader van de visie en de doelstellingen bied je ruimte aan de ideeën en wijsheid van je mensen. Op deze wijze betrek je je mensen bij het bepalen van de weg naar het doel, krijg je waardevolle informatie over hoe dat doel te bereiken, maar hou je controle door de juiste vragen te stellen.

2 – Shaping – specify the change

In deze fase wordt de doelgroep gevraagd antwoord te geven op vragen die de visie vormen tot concrete resultaten en concreet gedrag. Met de Shapers kunnen mensen concrete keuzes worden aangeboden. Hoe groot of klein die keuzes ook zijn, mensen hebben keuzevrijheid nodig om zich onderdeel van de visie, de doelen én zichzelf verantwoordelijk voor het nieuwe gedrag te voelen.

Met deze aanpak is de visie omgezet in concrete doelen en gedrag, ingegeven door medewerkers die deze doelen gaan verwezenlijken. Hiermee geef je je medewerkers niet de vluchtige perceptie van invloed, maar geef je daadwerkelijke invloed.

3 – Handshaking – commit to the change

Door te Shaken en te Shapen hebben we inmiddels een concrete uitwerking van de visie en weten we wat de aanwijsbare resultaten zijn die uit de opdrachten zouden moeten vloeien.

Tezamen met je medewerkers bezegel je dit; in een bijeenkomst worden de doelstellingen gepresenteerd op basis van de Shaking & Shaping inhoud. Via de Shakers worden medewerkers gevraagd zich tijdens de bijeenkomst direct te verbinden (commitment) aan de concrete doelstellingen, het zijn per slot van rekening doelstellingen die gezamenlijk zijn bedacht en gedeeld..

Deze bijeenkomst raakt op verschillende niveaus, zodat het nieuwe gedrag zowel op rationeel als emotioneel niveau beklijft. Na deze bijeenkomst is eenvoudig in verbinding te blijven met de individuele deelnemers en de gestelde doelen en het daarbij behorende gedrag tijdens het dagelijks werk.

Meer weten over de Influate methode? de Influate methode