Verandertrajecten

Cultuurverandering – change management

Reclame en werving

Entertain en prikkel je doelgroep

Recruitment

Optimaliseer je werving en selectie proces

Feedback

Direct inzage in de waardering van je collega’s

Brainstorm

Prikkel de creativiteit van je collega’s vóór en na

Influate methode

Shaking – Shaping – Handshaking

Shakers in het kort

Persoonlijke benadering via smartphone, tablet en/of PC.

Creeër blijvende betrokkenheid, nieuwsgierigheid en motivatie.

Vergroot betrokkenheid door het aanbieden van echte invloed.

Mobiliseer door individuele en anonieme benadering de wijsheid van de groep.

Realtime inzicht in wat anderen hebben getoond.


Meer uitleg over Shakers

In 2013 hebben we een traject opgezet om bewustwording te realiseren van de aanwezige cultuur op de afdeling. De bewustwording is gerealiseerd door te beginnen met "Theater als spiegel"; voor de hele afdeling zichtbaar maken hoe wij met elkaar om gaan. Vervolgens met "Bruggen bouwen naar de toekomst" in groepen samenwerken en communiceren en ervaren hoe belangrijk dit is. De laatste stap was "Strategische communicatie", hierbij werd duidelijk hoe o.a. besluitvorming werkt en elkaar aanspreken onder druk. Dit driestappenplan heeft goed gewerkt.

Tussen de drie stappen werden de collega's d.m.v. de software DigiDash in zogenaamde "Shakers" individueel gevraagd naar hun mening over stellingen. De uitkomsten werden weer gebruikt als input voor volgende stap. Hierdoor bleef iedereen tussen de sessies aangehaakt. De afronding van het driestappenplan is een evaluatiegesprek. Dit is voor de afdeling een uitstekend startpunt om de cultuurverandering vorm te geven.

Roelof Woudstra, De Nederlandsche Bank