Brainstorm

Brainstormen kan extreem effectief zijn, mits je de succesfactoren kent.

Uit onderzoeken van de laatste jaren blijkt telkens weer dat ‘conventioneel’ brainstormen niet werkt. Bij elkaar komen, zonder al te veel voorbereiding en dan zoveel mogelijk ideeën genereren met elkaar; het geeft doorgaans veel energie, maar helaas, het is niet effectief. De groepsdruk, hiërarchie, conformisme en het ontbreken van individuele tijd en ruimte om na te denken over een probleemstelling zorgen voor een beperkte hoeveelheid en kwaliteit van ideeën.

Als je bekend bent met de succesfactoren van een innovatief proces, waarbinnen brainstormen een onmisbaar onderdeel is, dan werk je met elkaar aan een creatieve bedrijfscultuur.

Wat zijn Shakers?

Shakers zijn series van korte, prikkelende vragen om een groep mensen zich individueel te laten uitspreken en inzage te krijgen in hun gebundelde antwoorden

Lees: wat zijn Shakers?
Bekijk: Shaker demo
Doe: mee aan een Shaker

Effectiever brainstormen – gebruik Shakers vooraf en achteraf

Om deelnemers de gelegenheid te geven zélf na te denken en ideeën te generen nodig je ze kort voor de brainstormsessie uit met een Shaker.  De probleemstelling wordt kort, prikkelend en uitdagend geformuleerd.

En, omdat de Shaker kort en leuk is om te doen, zijn deelnemers in aanloop van de brainstormsessie telkens even bezig met het oplossen van het probleem of uitdaging.

Na de sessie is het mogelijk met behulp van een Shakers (anoniem) kritisch naar elkaar te zijn over de ideeën die zijn gegenereerd. Deze kritische houding is essentieel om de ideeën tot werkelijk uitvoerbare verbeteringen te laten evolueren. Zo blijft Brainstormen wat het zou moeten zijn; een inspirerende én resultaatgerichte tijdsinvestering die leidt tot een verbetering of vernieuwing.

Meer weten over effectief brainstormen? Brainstormen 2.0