Feedback

Feedback is misschien wel het meest onderschatte instrument in het bereiken van je doel.

Feedback vragen en ontvangen is namelijk voor velen niet eenvoudig. Wil je werkelijk weten wat men vindt van bv. de nieuwe inrichting? Wat maak je hiermee los?

Feedback vraag je dan ook op het moment dat je daadwerkelijk iets wilt doen met de reactie en je gelooft dat  alle kennis en kunde aanwezig is binnen de doelgroep.

Wat zijn Shakers?

Shakers zijn series van korte, prikkelende vragen om een groep mensen zich individueel te laten uitspreken en inzage te krijgen in hun gebundelde antwoorden

Lees: wat zijn Shakers?
Bekijk: Shaker demo
Doe: mee aan een Shaker

Gebruik Shaker als feedback instrument

Shakers kan je gebruiken als instrument om feedback voor je te laten werken.

  • Er is een schets voor een nieuw bedrijfslogo, wat vinden je werknemers er nu al van?
  • We gaan over op het nieuwe werken, welke specifieke zaken moeten we meenemen in de besluitvorming?
  • Duurzaamheid is ons nieuwe speerpunt, waar kunnen we nog slagen maken

Shakers zijn uiterst laagdrempelig, een bottom-up tool die álle mensen in je doelgroep de kans biedt zich uit te spreken en je te voorzien van hun gebundelde feedback.

Meer weten over Shakers als feedback tool? Neem contact op