M-learning

M-learning, ook wel mobiel leren genoemd, is een manier om met behulp van mobiele apparaten een continue toegang tot het leermateriaal mogelijk te maken. M-learning verruimt de didactische reikwijdte; het maakt het mogelijk om via nieuwe wegen deelnemers te laten leren én kennis te delen.

Deze manier om te leren gaat er vanuit dat je zélf kan bepalen wanneer je bezig wilt zijn met leren, je kan op elk moment bij het materiaal. Gecombineerd met regulier klassikaal leren biedt het een uitstekende manier om, o.a. via ‘gespreide herhaling‘, het lesmateriaal je echt eigen te maken.

Met name voor on-the-job training is M-learning geschikt, leren vindt vaak plaats op het moment dat iemand iets daadwerkelijk nodig heeft en, via je smartphone, kan je eenvoudig bij een instructieschema, een e-book of een vraag stellen aan een helpdesk/collega.

Wat zijn Shakers?

Shakers zijn series van korte, prikkelende vragen om een groep mensen zich individueel te laten uitspreken en inzage te krijgen in hun gebundelde antwoorden

Lees: wat zijn Shakers?
Bekijk: Shaker demo
Doe: mee aan een Shaker

De kracht van herhaling

Ons brein is een efficiënte machine en informatie die niet nuttig lijkt wordt snel weggegooid. De kans is groot dat je niet meer weet wat je maandag twee weken geleden hebt gegeten. Als je die dag naar een fantastisch restaurant was geweest en je hebt het in de tussentijd een paar keer aan mensen verteld, dan zou je waarschijnlijk nog in detail weten wat je gegeten hebt en in welke volgorde.

Volgens onderzoek vergeten we 75% van nieuw aangeleerd materiaal binnen 48 uur. Als je veel nieuwe informatie moet leren is er een oplossing om dit probleem aan te pakken: herhaling.

Echter, als je de kennis die je moet leren telkens herhaalt, met steeds grotere pauzes ertussen én je verandert de volgorde van de onderdelen die je moet leren dan beklijft het geleerde meer en beter. Shakers zijn een perfect middel om deze leermethodiek te ondersteunen.

Een Shaker biedt vele mogelijkheden om het lesmateriaal aan te bieden. Vandaag stuur je de deelnemers een multiple choice vragenlijst, volgende week bevraag je ze over hetzelfde onderwerp met 10 open vragen. Niet alleen maak je gebruik van de kracht van herhaling, maar je varieert daarnaast ook de inhoudelijke presentatie van het leermateriaal, zodat je het geheugen van je doelgroep verfrist en uitdaagt.

Meer weten over Shaker en M-learning? Neem contact op