Wat zijn Shakers?

Een Shaker is een verzameling van vragen die je aan een groep mensen stelt om ze ‘op te schudden’. Met prikkelende vragen daag je je doelgroep uit om zich, individueel, uit te spreken en krijg je inzicht in hun gebundelde antwoorden.

Je doelgroep kan een groep zijn van 300 medewerkers, of 10.000 Facebook volgers of 50 potentiële klanten. Je stuurt je groep een Shaker en elke deelnemer kan de vragen uit die Shaker op zijn telefoon, tablet en/of PC beantwoorden.

  • Wil je weten wat je klanten vinden van de ideeën voor je nieuwe huisstijl?
  • Wil je dat je medewerkers hun pure, onbeïnvloede input geven op jouw vragen over de bedrijfscultuur?
  • Wil je weten hoeveel je Linkedin contacten denken over te hebben voor je nieuwe product?

Dit zijn vragen die je met een Shaker eenvoudig beantwoord krijgt. Antwoorden die door elke deelnemer onafhankelijk zijn gegeven, vrij van veelvoorkomende groepsinvloeden als sociaal wenselijk gedrag of het volgen van degene(n) in de groep die veel of luidruchtig communiceert.

Agree on the questions, not the answers

Met een Shaker schud je even aan de boom en proef je snel wat de mening is van de groep. De antwoorden helpen je handen en voeten te geven aan de visie en de koers die door de Shakers al draagvlak hebben.

Een bottom-up benadering waarbij je daadwerkelijk álle deelnemers de kans biedt zich uit te spreken, waarin iedere stem evenveel telt, maar waarbij je tóch controle houdt door de vragen die je stelt. Niet door de antwoorden te geven.

Een krachtige mix van mogelijkheden: onderzoeken bij de mensen die er verstand van hebben én tegelijk draagvlak creëren voor verandering!

Verzamelen van echte meningen door anonimiteit

Shakers zijn niet ingericht op het inzichtelijk maken van individuele meningen, maar op het verzamelen en transparant maken van de mening van de groep, of die van een subgroep. De kracht van Shakers schuilt in de bundeling van alle antwoorden. We verzamelen en maken de mening van de groep inzichtelijk.

Wil je de klanttevredenheid vergroten? Stuur de baliemedewerkers een Shaker met concrete en meetbare vragen, zoals bijvoorbeeld: ‘Hoe snel zou een klant idealiter zijn koffie geserveerd moeten krijgen?’
Stel je deze vraag in een groep, dan beïnvloeden de groepsleden elkaar.
Stel je de vraag met de Shaker, dan kan elk groepslid individueel antwoord geven, antwoorden van anderen bekijken en een reactie achterlaten.

Deelnemers kunnen zelf bepalen in hoeverre hun profiel publiek is of privé blijft.

Prikkelt de nieuwsgierigheid

Na het beantwoorden van een Shaker vraag krijg je toegang tot de antwoorden. Een Shaker prikkelt onze aangeboren nieuwsgierigheid naar hoe je je verhoudt tot een groep waartoe je behoort.

Hoe verhoudt zich je eigen antwoord tot het antwoord van de hele groep, of die van bijvoorbeeld alleen de support staf? De mening van de groep is óók voor elke deelnemer in te zien. Om te voorkomen dat een deelnemer wordt beïnvloed door deze antwoorden is inzage hierin pas zichtbaar nadat het eigen antwoord is gegeven.

Wil je meer weten over hoe en wanneer je Shakers kan inzetten? Shaker toepassingen